Kersten Hulpmiddelen - Bijdragen aan de zelfredzaamheid, het welzijn en de persoonlijke ontplooiing van mensen, ongeacht een eventuele beperking. 

Het begin...

Kersten levert hulpmiddelen als bedden, rolstoelen, rollators, etc. Voor revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen. Veel van haar klanten eisen bij de aanbesteding dat het voor hen mogelijk moet zijn om online inzicht te hebben in alle door Kersten geleverde middelen. Wat er geleverd is en op welke locatie de middelen zich bevinden. Ook het kunnen inzien van de onderhouds- en keuringshistorie en eenvoudig kunnen indienen van aanvragen voor nieuwe hulpmiddelen, reparaties, aanpassingen en innames behoort tot het eisenpakket.

Een uitdagende opdracht

De vraag van Kersten leidde tot een opdracht met uitdagingen op meerdere onderdelen. Registratie van middelen, toegang en inzicht, een bestelproces en koppeling met achterliggende systemen.

Stapsgewijze ontwikkeling

Samen met de mensen van Kersten is het systeem in een aantal stappen gerealiseerd. De eerste stap was een koppeling met het ERP systeem van Kersten om alle middelen en locaties inzichtelijk te maken. Efficiënt en tijdig beheer en onderhoud kunnen laten uitvoeren werd hierdoor mogelijk. De verschillende modules in ons Framework zijn in korte tijd geconfigureerd richting een eerste werkende oplossing. Sessies met de klanten van Kersten verschafte de input voor de verbeteringen en vervolgstappen.

De klanten van Kersten hebben inmiddels ook de mogelijkheid om medewerkers spullen te laten bestellen. De koppeling van onze autorisatiemodule met het HR-systeem maakte het mogelijk om het proces van aanvraag en goedkeuring grotendeels te automatiseren. De koppeling zorgt er tevens voor dat er altijd een actueel overzicht is van de medewerkers en hun autorisaties. Zo voorkomen wij dat mensen verouderde of verkeerde autorisaties hebben en daardoor niet kunnen bestellen. Maar ook voorkomen we situaties waarin mensen niet mogen bestellen maar dat wel kunnen en soms doen.

Privacy – de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Tijdens het project is de nieuwe wet AVG van kracht geworden. Vanwege het soort en de hoeveelheid gegevens was Kersten verplicht te voldoen aan deze nieuwe wet. Wij hebben er vanuit ons perspectief voor gezorgd dat de privacy van de klantgegevens gewaarborgd is. Onder andere door geen gegevens meer via e-mail te versturen.

Tijd en geld zijn schaars

Binnen de zorg zijn tijd en geld schaars. De ontwikkelde oplossing helpt zorgaanbieders om de aanschaf, beheer en onderhoud van alle hulpmiddelen op een zo efficiënt mogelijke wijze te doen.  

Schell industries

Online selfservice omgeving.