De wereld van de overlijdensrisicoverzekeringen (ORV).

De wereld van de Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

AEGON is een van de vooraanstaande spelers op deze markt. Om die positie te kunnen handhaven en mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen zijn goede en vooral flexibele ICT oplossingen cruciaal. ICT oplossingen die de klant, de eigen AEGON-organisatie maar ook herverzekeraars en toezichthouders inzichten, self-service en andere functionaliteiten moeten bieden.

Bouw een flexibele database!

AEGON beschikt over een uitgebreid ICT-landschap. Een database die zodanig flexibel is dat deze eenvoudig alle wijzigingen en ontwikkelingen van de ORV producten aan kan. En die binnen en buiten AEGON koppelt met alle verkoop-, service- en administratiesystemen voor ORV.

Yes we can!

AEGON vroeg ons of wij dit konden maken. Absoluut! Dat is precies waar de kracht van het EOL-framework ligt. Data op een slimme manier opslaan en toegankelijk maken voor allerlei andere systemen.

Een verzekering kent veel voorwaarden en eisen. Samen met AEGON hebben die een plek in het aanvraag- en wijzigingsproces gekregen. Daarmee voorkomt AEGON situaties waarin aanvragen of wijzigingen gevraagd worden die niet mogen of kunnen.

Vernieuwde aanpak

AEGON is gewend aan klassieke ICT projecten. Ruim de tijd nemen om wensen, specificaties en functionele ontwerpen te maken alvorens de bouwer aan het werk te zetten. Het feit dat wij binnen vier weken met een eerste werkende versie kwamen, die wij konden koppelen aan de noodzakelijke systemen, leverde positieve reacties op.

Het systeem is getest en als eerste versie meteen in gebruik genomen. Het effect van het daadwerkelijk gebruiken is dat nieuwe wensen goed en scherp naar voren komen. Die hebben wij in verschillende stappen verwerkt in de oplossing. 

Ontwikkelingen bijhouden

Het open en flexibele karakter van het Framework en de gebouwde oplossing geeft AEGON de ruimte om allerhande wijzigingen in de producten en voorwaarden snel en makkelijk te verwerken in de applicatie. Een goed uitgangspunt om de huidige positie op de AOV markt te kunnen verstevigen. 

Als ICT partner hebben wij ons voor lange tijd aan hen gecommitteerd om daar aan bij te dragen.